2018 is een rampzalig jaar geworden voor Facebook. Na het
...